Digitalizacija

Digitalizacija je jednostavan postupak konvertiranja zapisa s papira u digitalni oblik. Zaštitite svoju dokumentaciju i učinite ju lakše dostupnom.

Usluga digitalizacije dokumenata obuhvaća pripremu dokumentacije, skeniranje, indeksiranje i pohranu na odgovarajućim medijima (CD, DVD, HDD) ili u elektroničkim bazama podataka. Digitalizacija dokumentacije omogućava brzo pretraživanje sadržaja i distribuciju podataka, te mogućnost pristupa podacima s udaljenih lokacija.

 • Velika ušteda prostora i opreme
 • Smanjenje broja djelatnika na poslovima zaštite i obrade dokumentacije
 • Brža dostupnost cjelovitih informacija
 • Pregled i ispis digitaliziranog dokumenta
 • Mogućnost korištenja informacija i podataka od strane više korisnika
 • Mogućnost pronalaženja i korištenja dokumenata po više adresa (odrednica)
 • Mogućnost ograničavanja pristupa i pretraživanja digitaliziranih sadržaja ovisno o zahtjevu naručitelja
 • Kvalitetnija zaštita podataka

Pohrana fizičkog gradiva

Vodeći računa o osjetljivoj prirodi Vaše poslovne dokumentacije čvrsto provodi pravilo o načinima pristupa poslovnoj dokumentaciji na način da je pristup dostupan isključivo ovlaštenim osobama. Poslovna dokumentacija u našim logističkum centrima čuva se u skladu s važećim arhivskim propisima i uz stalni nadzor djelatnika Hrvatskog državnog arhiva.

Sređivanje

Dokumentacija nastala vašim radom pruža najbolji uvid u sve vaše funkcije, i bitan je pokazatelj i čimbenik uspješnosti vašeg rada. No, samo stručno sređena i pravilno evidentirana dokumentacija, omogućuje vam lako poslovanje i pravovremeni pristup traženim informacijama.

Na vaš zahtjev savjetujemo i opremamo prostore arhive te formiramo i organiziramo cjelokupnu arhivu. Ovisno o funkciji, poslovima, nadležnosti i ciljevima vaše ustanove/tvrtke, sređujemo gradivo u vašim prostorima te vodimo brigu o održavanju funkcionalnosti arhive i ispunjavanju zakonskih regulativa.

 • Sređeno, tehnički uređeno, popisano i opisano gradivo
 • Maksimalna iskorištenost postojećeg prostora
 • Lak i brz pristup dokumentima odnosno informacijama
 • Smanjenje utroška vremena kod pronalaženja dokumentacije

Prijevoz – dostava i preuzimanje

Nakon pruzimanja, arhivske kutije u kojima se nalazi Vaša poslovna dokumentacija u fizičkom ili digitalnom obliku na fizičkom mediju, prevoze se u najbliži logistički centar našim posebno poremljenim vozilima.

Izlučivanje i uništavanje

Kako bismo oslobodili mjesto za novu dokumentaciju, provodimo postupak odabiranja i izlučivanja dokumentacije kojoj je istekao zakonski rok čuvanja, bilo da se ista nalazi u Vašoj arhivi ili našem spremištu.

Vodeći brigu o zakonskim regulativama glede zaštite podataka, nudimo vam kompletnu uslugu sigurnog uništavanja dokumentacije. Postupak uništavanja vrši se rezanjem dokumentacije na trake širine 5 mm, a izrezani papir se ekološki zbrinjava.

Po završenom postupku, Stvaratelju/Imatelju dokumentacije, dostavlja se zapisnik o provedenom postupku koji služi kao potvrda o sigurno uništenoj dokumentaciji.

Kontaktirajte nas

Javite nam se bez obveze, za savjet, ponudu ili uslugu. Naši stručni djelatnici posvetit će vam pažnju i informirati vas vezano za vaš upit. Dogovorite i sastanak na vašoj lokaciji gdje će se uvidom u vašu arhivu predložiti i ponuditi rješenja konkretno za vaše potrebe.

Kontakt